logo  
   
line decor
  
line decor
 
 
 

 
 

Svenstorp

Svenstorps slott

Svenstorp är ett äldre gods som byggdes upp under "Dansktiden".
Svenstorps slott är uppfört av fogat tegel och sandsten i rik renässansstil, den s k Christian IV stil. Slottet uppfördes 1596 av Beate Hvitfeldt med hjälp av arkitekten Hans van Steenwinkel d.ä. Vid borggårdssidan står två envåningsflyglar, som är tillbyggda på l700 - talet. Slottet omgivs av en gammal, delvis i terrasser lagd trädgård med park. Den terrasserade delen av trädgården skyddas på långsidorna av höga pampiga dubbla avenbokshäckar. Allt är fullt bevarat och beskrivs av Carl von Linné i hans "Skånska Resa". Svenstorps gods ägdes av olika danska familjer fram tills änkan efter Nils Krabbe till Rössjöholm, Mette Rosenkranz, bytte till sig Svenstorp.

År 1697 köpte den rika köpmannen Peter Hegardt i Malmö Svenstorp, vilket han sedermera gav sin dotter Maria. Maria Hegardt gifte sig i sitt tredje gifte med karolinergeneralen Axel Gyllenkrok. Sålunda kom Svenstorp in i den Gyllenkrokska familjen 1723. Efter Axel Gyllenkroks död 1730 instiftade Maria, år 1743, Svenstorps fideikommiss för sin son Fredrik Gyllenkrok.

Det mest kända rummet på Svenstorps slott är det s k Kungarummet, som har fått sitt namn efter de två kungarna i slaget vid Lund l676. Christian V bebodde rummet innan slaget. Efter att Karl XI hade segrat bebodde han samma rum. Historien förtäljer att Karl XI med högsta skadeglädje åt upp den segermåltid, som Christian V redan hade tillagat för att fira en tänkt seger i Lund.

Vill Du veta mera om Svenstorps slotts historia se denna sida

 
 

 
Välj genom länkarna nedan
Bilder
(nytt fönster)
Björnstorp